Hợp Tác

Hiện tại, Chúng tôi đang cung cấp các dịch vụ dưới đây:

1. Dịch vụ đặt link, banners quảng cáo trong các bài viết;
2. Hỗ trợ đánh giá sản phẩm, dịch vụ;
3. Quảng cáo, giới thiệu sản phẩm…

BẢNG GIÁ DỊCH VỤ

Vui lòng liên hệ: 0941.06.77.90 (Mr. Quý) hoặc email: quypv@truereview.vn để được hỗ trợ.

Cảm ơn bạn!

Thông tin liên quan:

1. Chính sách bảo mật
2. Điều khoản sử dụng

Loading...